Elnökség és adminisztráció

Gyülekezetünk 1993 és 2012 között egyházként, majd a magyar jogszabályi változások miatt ezt követően egyesületként működik. A szervezeti egységnek megfelelő, Fővárosi Bíróság által ellenjegyzett végzéssel és alapító okirattal rendelkezünk és ennek megfelelő transzparens módon működünk.

Minden non-profit intézménynek meg kell felelni az állami szabályozásnak és előírásoknak, aminek jó lelkiismerettel mi is igyekszünk megfelelni. Gyülekezetünket ennek megfelelően a tagság bizalmát élvező és az általa megválasztott Elnökség vezeti, melynek tagjai:

Elnök: Nagy Sándor
Titkár: Dr. Sándor Balázs Elnökségi tagok: Harangi Mátyás, Patthy Ági, Dr. Rixer Ádám Pénzkezelő: Pallós Zsuzsanna

Az egyesület adminsztratív és gazdálkodási munkáját választott Ellenőrzési Bizottság felügyeli, a szükséges állami bevallásokat és nyilatkozatokat pedig könyvelésünk készíti el.

A választott tisztviselők, szolgáljanak bármilyen gyülezeti szervezeti formában, gyülekezetünk megkeresztelkedett tagjai, nagy tapasztalattal bíró, közösség által megbecsült és választott férfiak és nők, aki megfontolt, józan és tisztességes életvitelt tanúsítanak.