Kik vagyunk, miben hiszünk?

Isten

Hiszünk az Atyában, aki szavával létrehozta a világot, a Fiúban, aki meghalt a kereszten és a Szentlélekben, aki az üdvösségünk záloga. Hisszük "Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége" üzenetét (2 Korinthusiak 12:14).

 

A Biblia

A Biblia Isten szava (2 Tim. 3:14-17; 1 Thessz. 2:13) és a legfelsőbb hatalom a hit és élet kérdéseiben (2 Péter 1:20-21; Máté 5:17-19).

 

Krisztus

Krisztus által hoz Isten megbocsátást és új életet a világba. Jézus azt tette meg értünk, amire mi magunk soha nem lettünk volna képesek, és feltétel nélkül szeret minket.

 

it

Az egyház

A hívők azon csoportja vagyunk, akiket Isten elhívott, különválasztott, hogy Isten szeretetét, igazságát és kegyelmét vigye el másoknak. Az egyház Isten országának látható megnyilvánulása a földön.

 

Élet Jézus tanítványaként

Az egyház minden tagja szolgálatot teljesít, használja az Istentől kapott ajándékait, hogy szolgálja az egyházat és a világot (Efezusiak 4:12).

 

Üdvösség

Hiszünk abban, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által történik, aminek módja Krisztusba vetett hit, megtérés, és Krisztusba való keresztelkedés.

 

Céljaink

  • Egy olyan egyház legyünk, ami megbékélteti az embereket Istennel és egymással.
  • Engedjük, hogy Isten uralja az életünket, annak minden egyes területét átadva neki.
  • Bátorítsunk mindenkit, hogy teljes szívvel odaszánja magát Istennek.
  • Bátorítsunk mindenkit, hogy komolyan vegye Jézus elhívását az ő követésére, és ne csak néző legyen az egyházban.
  • Hogy folyamatosan felkészítsük Isten népét a szolgálat végzésére.
  • Hogy olyan légkört teremtsünk, ahol emberek szenvedélyesen tudják dicsőíteni Istent, és nőhetnek lelkileg.
  • Hogy olyan közösség legyünk, ahol az emberek őszinték lehetnek, megoszthatják egymással az életüket teljes nyíltsággal és bizalommal.
  • Hogy olyan közösséget alkossunk, ahol mindenki szereti Istent teljes szívvel, lélekkel, erővel és elmével, ahol az igazságot nem csak értik, hanem értékelik és gyakorolják.
  • Hogy összehozzunk embereket háttértől, nemzetiségtől, kultúrától, kortól és nemtől függetlenül.